Najważniejsze elementy

Najważniejsze elementy przy zakładaniu plantacji:

  1. Wybór stanowiska.
  2. Źródło wody.
  3. Organizacja plantacji (wielkość kwater nawodnieniowych dopasowanych do dozownika, pasieczysko, zbiornik na wodę, budynek przepompowni, sieć dróg).
  4. Przygotowanie gleby – przy użyciu bivangi.
  5. Termin sadzenia.
  6. Użycie mikserów w nawożeniu przez pożywki i podlewaniu plantacji-do małych plantacji mikser 6 kanałowy, do dużych plantacji mikser 14 kanałowy.
  7. Użycie lini kroplujących o wydatku 1,1 l i rozstawie kroplowników 30 cm.
  8. Głownym celem dobrego posadzenia jest uzyskanie silnych krzewów o mocnych systemach korzeniowych dobrze usytuowanych w glebie– wielkość około 300 l.
  9. Mocne rośliny odpowiednio odżywione to jakość owoców – co zapewnia nam zbyt oraz duży plon – to rentowność naszych plantacji.
  10. Dobre założenie plantacji to pierwszy z wielu etapów prowadzący do uzyskania silnych krzewów o mocnych łodygach i systemie korzeniowym. Krzewy na naszej plantacji są najważniejsze to fabryka dobrej jakości owoców i dużych plonów. Dlatego warto zadbać o jego kondycje przez dobre posadzenie i nawożenie.