Planowanie i organizacja plantacji

Planowanie i organizacja plantacji

Planowanie i zagospodarowanie terenu  polega na :

  • wytyczeniu działki na środku plantacji na której powinien

    znajdować się: zbiornik na wodę który powinien być takiej wielkości aby w czasie suszy nie wypompować z niego więcej niż 30% wody w ciągu doby w przypadku korzystania z studni głębinowych, powinien znajdować się budynek przepompowni  a w nim dozownik, pasieczysko – jest to miejsce usytuowania pasieki (gdzie pszczoła miodna jest głównym zapylaczem borówki amerykańskiej).

  • polega na zaplanowaniu sieci dróg – ma to duże znaczenie w czasie szybkiego transportu owoców z plantacji do miejsca przechowywanie szczególnie w okresach upałów i przewlekłej pogody. 
  • określeniu wielkości sekcji nawodnieniowej, która powinna być usytuowana na jednym rodzaju gruntu na jednej sekcji powinna znajdować się jedna odmiana, później ułatwi nam to nawadnianie przez ustalenie cykli nawodnieniowych i nawożenie pożywkami.
  • sekcja nawodnieniowa przy standardowej  więźbie sadzenia 3,2m x od 0,8 do 1m powinna  być dopasowana do wydajności dozownika nawożeniowego  i powinna mieć wielkość od2 do 2,5ha przy plantacji do 20h , 5ha przy plantacji do 50 ha,10 ha przy plantacji do 100ha.
  • na każdą plantację do 100 ha powinien przypadać zbiornik na wodę, pasieczysko, budynek przepompowni oraz mikser – dozownik.
  • przy planowaniu dużych powierzchni 500h i większych jest to powielanie plantacji 100ha

Przykład: Zużycie wody na 1h przy podwójnej linii kroplującej wynosi 22m3/h

  • nie powinniśmy zapominać o zaprojektowaniu miejsca sadzenia  drzew i krzewów,
  • ochrona przeciw wietrzna , szczególnie w zimie.