Podstawowe akcesoria na plantacji

Podstawowe akcesoria na plantacji

Akcesoria powinny znajdować się w wydzielonym pomieszczeniu w przepompowni.

Należą do nich:

  • pehametr i solomierz doglebowy i do pomiaru w roztworach www.mmm-tech.de,
  • bufory kalibracyjne Ph 4 i Ph 7,
  • płyn kalibracyjny 2,764 mS,
  • woda destylowana,
  • chlorek potasu KCL – służy do sporządzania nasyconego roztworu do przechowywania sąd Ph,
  • menzurka,
  • wyskalowane naczynie,
  • pojemniki do pomiaru Ph i Ec pożywki.