Przygotowanie terenu i gleby

Przygotowanie terenu i gleby

Przygotowanie terenu i gleby polega na:

  • wyrównaniu terenu
  • wytyczeniu rzędów metodą tradycyjną lub z wykorzystaniem

    ciągnika z GPS

Po wytyczeniu rzędów przystępujemy do ich  spulchnia za pomocą łopaty mechanicznej typu bivanga  szerokości 90 cm i głębokości spulchniania 50 cm-jest to miejsce gdzie budujemy korzenie. 

Przy glebie piaszczystej jest to 2-3 krotne a przy glebie gliniastej 3-5 krotne spulchnianie w odstępach czasu około 1 miesiąca pomiędzy spulchnieniami.

Przedostatnie spulchnianie wykonujemy tuż przed mrozami zimowymi (mróz poprawia strukturę gleby) a ostatnie spulchnienie wykonujemy na wiosnę tuż przed sadzeniem.

Celem spulchniania jest doprowadzenie do gleby jak największej ilości powietrza i stworzenie struktury gruzełkowatej – ma to podstawowy wpływ na rozwój korzeni i mikroorganizmów.