Uszlachetnianie gleby

Uszlachetnianie gleby polega na wprowadzeniu podłoża do rodzimego gruntu w celu poprawienia jego struktury

i stosunków powietrzno-wodnych wykonujemy je na glebach silnie piaszczystych i mocno gliniastych. Do gleb silnie piaszczystych powinniśmy wprowadzić materiał który zwiększy jej pojemność wodną, a do gleb gliniastych materiał który poprawi warunki powietrzne.

Uszlachetnianie rodzimej gleby polega na:

  • wyoraniu bruzd w miejscu sadzenia o głębokości około 30 cm i szerokości 80-90 cm
  • wypełnienie rowu(bruzdy) materiałem uszlachetniającym
  • następnie zasypanie bruzdy rodzimym gruntem
  • mieszanie łopatą mechaniczną typu Bivanga – tak jak w przypadku standardowym przygotowaniu gleby

Do gleby piaszczystej w celu poprawienia jej struktury powinno się użyć: torfu niskiego, torfu wysokiego z domieszką gliny, gleb pochodzenia bagiennego lub stepowego z dużą zawartością próchnicy w ilości 30-40%.

Do gleb gliniastych: torfu wysokiego lub przekompostowanych trocin w ilości około 30%.