Wybór stanowiska pod plantację

Wybór stanowiska pod plantację

Stanowiska które nie nadają się pod plantację to:

  • miejsce z glebą o dużej zawartości iłów lub gleby ilaste – zazwyczaj są to gleby

    zatrute i mają zły stosunek wody do powietrza,

  • miejsca gdzie występuje woda zastojowa dłużej niż 2 tygodnie  szczególnie w okresie zimy lub po roztopach wiosennych,
  • stanowiska gdzie nie ma źródła wody,
  • na terenach silnie pofałdowanych,
  • tam gdzie brak energii elektrycznej  i niema możliwości jej doprowadzenia.

Reszta stanowisk ogólnie  nadaje się na założenie plantacji.

Po wyborze stanowiska pod plantację przystępujemy do określenia rodzaju gleby(może być  ich kilka na jednej działce ) ma to ogromny wpływ na późniejsze planowanie sekcji nawodnieniowych.